WOJSKOWY ZESPӣ SPORTOWY

 

        

Wojskowy Zespó Sportowy we Wrocawiu

 

ul. Racawicka 62 a

 

53-143 WROCAW

 

Szef Zespou Sportowego - ppk Sawomir KOWALSKI

tel. 261 652 086

 

Zastpca Szefa – mjr Sylwester OSTROWSKI

tel. 261 652 106

 

Starszy Podoficer Specjalista - chor. sztab. Grzegorz URBANOWSKI

tel. 261. 652 087

 

 

 

 

 

                                                     STRONA W BUDOWIE

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych